Collage 2 Oseberg

Bilde som viser en treflis som avbildes i mikroskop

NTNU-forskerne tok ut flisbiten pilen peker på, i bildet til venstre. I midten: Trebiten klargjort for elektronmikroskopi - med avbildning til høyre. Avbildning: Sindre Ullmann.