Collage 1100 x 550

Bilde som viser elektronmikroskopbilder av bakterier og treflis.