Bakterie prosess

Tre bilder som viser kunstnerisk prosess, fra databilder til støping av skulptur

Foto: Vegar Moen