Black smokers1

Bilder av undersjøsike vulkaner.

Bilder av undersjøiske vulkaner som avsetter mineraler på havbunnen. Foto til venstre: NOAA PMEL Vents Program. Foto til høyre: discoverytimes.blogspot.com