Folkemengde

Folkemengde i bygate

Foto: Colourbox