Finn Aachmann 1 Foto Aleksander Stokke Båtnes NTNU

Professor Finn Aachmann ser store muligheter for alginat fra dyrket tare. Her under årsmøtet til SFI Industriell bioteknologi. Foto: Aleksander Båtnes, NTNU

Alginat. Bildet viser professor Finn Aachmann.

Professor Finn Aachmann ser store muligheter for alginat fra dyrket tare. Her under årsmøtet til SFI Industriell bioteknologi. Foto: Aleksander Båtnes, NTNU