Katharina Nøkling-Eide Foto Aleksander Stokke Båtnes NTNU

Katharina Nøkling-Eide er blant forskerne fra NTNU og SINTEF som jobber med å gjøre alginat fra dyrket tare like god som den fra vill tare. Foto: Aleksander Stokke Båtnes, NTNU

Alginat. Bildet viser Katharina Nøkling-Eide i laboratoriet.

Katharina Nøkling-Eide er blant forskerne fra NTNU og SINTEF som jobber med å gjøre alginat fra dyrket tare like god som den fra vill tare. Foto: Aleksander Stokke Båtnes, NTNU