Tare Katharina Nøkling-Eide Foto Aleksander Stokke Båtnes NTNU

Det ligger store penger i taredyrking. Katharina Nøkling-Eide bidrar. Foto: Aleksander Stokke Båtnes, NTNU

Alginat. Bildet viser Katharina Nøkling-Eide med tare.

Det ligger store penger i taredyrking. Katharina Nøkling-Eide bidrar. Foto: Aleksander Stokke Båtnes, NTNU