Alginat 1 FOto Aleksander Stokke Båtnes NTNU

Enzymer kan gjøre alginatene bedre egnet for industrien. En ny metode er mye mer effektiv og billigere. Foto: Aleksander Båtnes, NTNU

Alginat. Bildet viser en grønn krukke med alger.

Enzymer kan gjøre alginatene bedre egnet for industrien. En ny metode er mye mer effektiv og billigere. Foto: Aleksander Båtnes, NTNU