Glatte veier i Oslo-resize

Kveldsbilde viser silhuetter av to mennesker som går på sti med hålke i skinnet fra gatelykter.

Oslo 20220207. Veier og fortau i Oslo-omerådet er svært glatte og fotgjengerne sliter med å få feste. Foto: Javad Parsa / NTB