Nasjonalbiblioteket

Bilde av Magnus Lagabøtes landslov.

Dette prakteksemplaret av Magnus Lagabøtes landslov tilhører Det Kongelige Bibliotek i København. Det er nå utlånt til Nasjonalbiblioteket i Oslo og stilles ut der i jubileumsåret sammen med andre bokverk fra middelalderen. Foto: Gorm K. Gaare / Nasjonalbiblioteket