Gunnerus

Bilde av mann og en kvinne som holder i en bok. 1. Magnus Lagabøtes landslov la grunnlaget for nordmenns rettsoppfatning

Dette brukseksemplaret av Landsloven er  i Gunnerusbibliotekets eie. Universitetsbibliotekarer Per-Olav Broback Rasch og Aming Shi viser den fram. Foto: Idun Haugan, NTNU