Fremside

To mennesker holder i en bok.1. Magnus Lagabøtes landslov la grunnlaget for nordmenns rettsoppfatning

Dette brukseksemplaret av Landsloven er Gunnerusbibliotekets eie. Universitetsbibliotekarer Per-Olav Broback Rasch og Aming Shi viser dem fram Foto: Idun Haugan / NTNU