Erik_Opsahl

Bilde av mann på kontoret sitt. 1. Magnus Lagabøtes landslov la grunnlaget for nordmenns rettsoppfatning

Professor Erik Opsahl leder Middelaldersenteret ved NTNU og har rbeidet med Landsloven og dens betydning i norsk historie i ulike sammenhenger, gjennom snart ti år. Foto: Idun Haugan / NTNU