Birkebeinerne_på_Ski_over_Fjeldet_med_Kongsbarnet_(cropped)

Maleri som viser tp menn på ski med et lite barn i armene.

Knud Bergsliens maleri «Birkebeinerne» (1869) viser birkebeinerne Torstein Skevla og Skjervald Skrukka som flykter fra baglerne med den vesle Håkon Håkonsson, kongssønnen, til birkebeinernes «hovedstad» Nidaros i 1206.