Caroline Haukeland Polar Algae Foto Polar Algae (5)

Caroline Haukeland, grunnlegger av Polar Algae. Foto: Polar Algae

Tang. Bildet viser Caroline Haukeland, grunnlegger av Polar Algae.

Caroline Haukeland, grunnlegger av Polar Algae. Foto: Polar Algae