Polar Algae Foto Caroline Haukeland, Polar Algae (3)

Polar Algae høster inn alger for bruk i flere ulike produkter. Innhøstingen roterer slik at de samme feltene bare høstes hvert femte år. Foto: Caroline Haukeland, Polar Algae

Tang. Bildet viser en båt i fjæra med store mengder makroalger i forgrunnen.

Polar Algae høster inn alger for bruk i flere ulike produkter. Innhøstingen roterer slik at de samme feltene bare høstes hvert femte år. Foto: Caroline Haukeland, Polar Algae