Nadav Bar Foto NTNU

Nadav Bar og i laboratoriet. Der undersøker forskningsgruppen fermentering av makroalger. Foto: NTNU

Tang. Bildet er hentet fra Nadav Bars laboratorium.

Nadav Bar og i laboratoriet. Der undersøker forskningsgruppen fermentering av makroalger. Foto: NTNU