Utdannelse 3 Foto Shutterstock NTB

Folk med høyere utdanning lever lengre. Det gjelder all utdanning og over hele verden. Foto: Shutterstock, NTB

Utdannelse. Bildet viser skolebarn i lasserommet.

Folk med høyere utdanning lever lengre. Det gjelder all utdanning og over hele verden. Foto: Shutterstock, NTB