Alkohol utdanning Foto Shutterstock NTB

Effekten av 18 års utdanning tilsvarer risikoen ved å drikke mye mot det å bare drikke av og til. Men hvert års ekstra utdanning har effekt, viser undersøkelsen i Lancet. Foto: Shutterstock, NTB

Utdanning. Bildet viser mann med en bok og et glass med drikke.

Effekten av 18 års utdanning tilsvarer risikoen ved å drikke mye mot det å bare drikke av og til. Men hvert år ekstra utdanning har effekt, viser undersøkelsen i Lancet. Foto: Shutterstock, NTB