Røyking Foto Shutterstock NTB

Effekten av 18 års utdanning ligner risikoen for at en som røyker fem pakker om dagen får lungekreft,  sammenlignet med en ikke-røyker. Foto: Shutterstock, NTB

Utdanning. Bildet viser profilen til en mann som røyker.

Effekten av 18 års utdanning ligner risikoen for at en som røyker fem pakker om dagen får lungekreft,  sammenlignet med en ikke-røyker. Foto: Shutterstock, NTB