Tiller_spanne

Forsøk med satrømning av CO2 skal gjøres i dette laboratoriet. Det vil gjøre storskala lagring av klimagassen mulig.

Forsøk med satrømning av CO2 skal gjøres i dette laboratoriet. Det vil gjøre storskala lagring av klimagassen mulig.

  Prosjektet CO2Flow vil lage nye modeller for å forutsi hvordan CO2-strømning «oppfører seg» i rørledningene. CO2 skal injiseres i et nettverk av brønner og kan komme fra flere ulike kilder, med ulike type urenheter.  Foto fra Flerfaselaboratoriet til SINTEF, av Olav Spanne.