Seniorforsker Petter Arnesen 2

Seniorforsker Petter Arnesen i SINTEF i bil. Foto: Svein Inge Meland

Seniorforsker Petter Arnesen i SINTEF i bil.