Lesing 2 Foto Shutterstock NTB

Om du ikke øver på å lese, blir du ikke god til det heller. Foto: Shutterstock, NTB

Ordforrådet. Bildet viser en gutt med ei bok på hodet. I bakgrunnen ei jente som leser.

Om du ikke øver på å lese, blir du ikke god til det heller. Foto: Shutterstock, NTB