Lesing 1 Foto Shutterstock NTB

Ordforrådet vårt må vi arbeide med fra fødselen, gjennom hele grunnskolen og egentlig hele livet, mener professor. Foto: Shutterstock, NTB

Ordforrådet. Bildet viser to hender som holder rundt en kopp te på en bok.

Ordforrådet vårt må vi arbeide med fra fødselen, gjennom hele grunnskolen og egentlig hele livet, mener professor. Foto: Shutterstock, NTB