Fengsel 2 Foto Shutterstock NTB

Om den varetektsfengslede får brev- og besøksforbud, kan det gå lang tid før barnet får kontakte forelderen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Varetekt. Bildet viser en mann i en rettssal. I bakgrunnen dommerne.

Om den varetektsfengslede får brev- og besøksforbud, kan det gå lang tid før barnet får kontakte forelderen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB