MIB_v3

Antibiotika: illustrasjon

For den faglig interesserte: Ved å sammenligne celleekstrakt («cell lysis») fra ubehandlede og behandlede bakterier kan man se hvilke proteiner som har endret seg. Celleekstraktet inneholder «trafikklys-proteiner», proteiner som er involvert i ulike bakterielle signalveier. Ved å bruke kuler hvor det er festet kinaseinhibitorer, kan man selektere for aktiverte proteiner som har et tilgjengelig ATP-bindende sete (grønt trafikklys). Det gir innblikk i hvilke cellulære prosesser som er aktive eller deaktiverte, og gir dermed verdifull informasjon om cellens respons på antibiotika. Ill: Amanda Holstad Singleton