MIB

Antibiotika

Ved å sammenligne celleekstrakt («cell lysis») fra ubehandlede og behandlede bakterier kan man se hvilke proteiner som har endret seg. Celleekstraktet inneholder «trafikklys-proteiner», proteiner som er involvert i ulike bakterielle signalveger. Ved å bruke kinobeads (kjeder av små metallkuler hvor det er festet kinaseinhibitorer), kan man selektere for aktiverte proteiner som har et tilgjengelig ATP-bindende sete (grønt trafikklys). Det gir innblikk i hvilke cellulære prosesser som er aktive eller deaktiverte, og gir dermed verdifull informasjon om cellens respons på antibiotika.