Eva Chamorro Garrido Foto Guro Kulset Merakerås

Forsker Eva Chamorro Garrido på kontoret sitt.

Forsker Eva Chamorro Garrido på kontoret sitt. Foto: Guro Kulset Meråkerås.