Napoleon St Helena Illustrasjon František Xaver Sandmann

«Med seir fra Moskva til Cartagena, han dør dog ensom på St. Helena». Helt ensom var nå Napoleon ikke, men han utgjorde ikke lenger noen reell trussel. Illustrasjon: František Xaver Sandmann

Napoleon. Maleriet illustrerer Napoleon på stranden på St. Helena.

«Med seir fra Moskva til Cartagena, han dør dog ensom på St. Helena». Helt ensom var nå Napoleon ikke, men han utgjorde ikke lenger noen reell trussel. Illustrasjon: František Xaver Sandmann