Lucien Bonaparte Illustrasjon François-Xavier Fabres studio

Lucien Bonaparte berget brorens forsøk på å ta makten. Illustrasjon: François-Xavier Fabres studio, Wikimedia Commons

Maleriet viser Lucien Bonaparte.

Lucien Bonaparte berget brorens forsøk på å ta makten. Illustrasjon: François-Xavier Fabres studio, Wikimedia Commons