refhyne

Flere prosjekter arbeider med å realisere hydrogenproduksjon i Europa, slik som i EU-prosjektet REFHYNE som har kulminert til det største anlegget for hydrogenproduksjon i Europa. Foto: Refhyne.eu