Kronikk_Havovervåking_illustrasjon

Illustrasjon av fartøyer som samler informasjon om havet. (data fra de nordlige havområdene)

Illustrasjon: NTNU/AMOS/Stenberg Teknologien i observasjonspyramiden består av roboter og ubemannede fartøyer til bruk under vann og på havoverflaten samt småsatellitter og ubemannede fly. Farkostene er utstyrt med blant annet akustiske og optiske sensorer, som hyperspektrale kameraer.