Illustrasjon_Observasjonspyramiden_2 kopi

Illustrasjon av observasjonspyramiden.

Illustrasjon av observasjonspyramiden: Institutt for kybernetikk