Treverk som har korrodert fast rundt en nagl_Foto Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet_1

Treverk som har korrodert fast rundt en nagl. Foto: Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet

Herlaugshaugen. Bilde av en hånd i felten med en trebit med en skipsnagl i.

Treverk som har korrodert fast rundt en nagl. Foto: Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet