Skipsnagl_2_Foto Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet

forteller oss at folk her kunne bygge store skip – mye tidligere enn det vi trodd før. Foto: Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet

Herlaugshaugen. Bildet viser en hånd med en skipsnagl.

forteller oss at folk her kunne bygge store skip – mye tidligere enn det vi trodd før. Foto: Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet