Herlaugshaugen 1 Foto Geir Grønnesby NTNU Vitenskapsmuseet

Fra undersøkelsene i Herlaugshaugen. Foto: Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet

Bildet viser en arkeolog som graver i Herlaugshaugen.

Fra undersøkelsene i Herlaugshaugen. Foto: Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet