Feltleder Hanne Bryn med skipsnagl_Foto Geir Grønnesby NTNU Vitenskapsmuseet

Feltleder og overingeniør Hanne Bryn med en av skipsnaglene som ble funnet i Herlaugshaugen. Foto: Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet

Bildet viser overingeniør Hanne Bryn med en av skipsnaglene fra Herlaugshaugen.

Feltleder og overingeniør Hanne Bryn med en av skipsnaglene som ble funnet i Herlaugshaugen. Foto: Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet