Bakterier fiskehelse Foto Madeleine S Gundersen

Madeleine S. Gundersen har undersøkt hvordan forstyrrelser påvirker bakteriesamfunn. Foto: Madeleine S. Gundersen, NTNU

Bakteriesamfunn. Bildet viser Madeleine Gundersen foran en power point.

Madeleine S. Gundersen har undersøkt hvordan forstyrrelser påvirker bakteriesamfunn. Foto: Madeleine S. Gundersen, NTNU