Bakterier fiskehelse Foto Alexander Fiedler NTNU

Stabile bakteriesamfunn er bra for fisken og oppdretterne. Men hvordan får vi til det? Her er Madeleine Gundersen i laboratoriet under arbeidet med doktorgraden. Foto: Alexander Fiedler, NTNU

Bakteriesamfunn. Bildet viser Madeleine Gundersen i laboratoriet.

Stabile bakteriesamfunn er bra for fisken og oppdretterne. Men hvordan får vi til det? Her er Madeleine Gundersen i laboratoriet under arbeidet med doktorgraden. Foto: Alexander Fiedler, NTNU