Bakterier fiskehelse 2 Foto Alexander Fiedler NTNU

Forstyrrelser som endring i fôring, vannføring og tilsetning av kjemikalier forstyrrer bakteriesamfunnene, og gjør dem ustabile, sier Madeleine Gundersen. Foto: Alexander Fiedler, NTNU

Bakteriesamfunn. Bildet viser to hender som arbeider med laboratorieutstyr.

Forstyrrelser som endring i fôring, vannføring og tilsetning av kjemikalier forstyrrer bakteriesamfunnene, og gjør dem ustabile, sier Madeleine Gundersen. Foto: Alexander Fiedler, NTNU