SINTEFplast-7559

Forsker Stefania Piarulli undersøker ulike kjemialier fra plastprodukter i laben hos SINTEF Ocean. Foto:; Thor Nielsen

Hvor giftig er plast? Forsker Stefania Piarulli i laben hos SINTEF Ocean.

Forsker Stefania Piarulli undersøker hvor giftige ulike kjemikalier fra plastprodukter. Her er hun i laben hos SINTEF Ocean. Foto:; Thor Nielsen