Mona Denis 3

Covdi korona: Mona Høysæter Fenstad og Denis Kainov

Mona Høysæter Fenstad er overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, St. Olavs hospital. Denis Kainov er professor ved Institutt for Klinisk og molekylær medisin, NTNU. Foto: Henning Øfsteng