Mona Denis 1

Covid korona: Bildet viser Mona Høysæter Fenstad og Denis Kainov