Regnsimulator_Foto Edvard Sivertsen

Regnsimulator over blågrønt tak med sedium. Foto: SINTEF

Regnsimulator over blågrønt tak med sedium.

Regnsimulator over blågrønt tak med sedium.