Red.omw_NTNU-TBS-240523(76)

Foto av en robot som senkes ned i vann.

Roboten senkes ned i fjorden. Foto: Ole Martin Wold