Red.Martin på GunnerusFotoLO

Foto av en båt med en mann på dekk.

Professor Martin Ludvigsen er ofte med ut på forskningsfartøyet Gunnerus for å teste og trene ny teknologi. Foto: Live Oftedal, NTNU