Red.Martin Ludvigsen omw_NTNU-TBS-240523(113)

Forskningsfartøyet Gunnerus er mye brukt av professor Martin Ludvigsen og Amos-miljøet for å teste og trene nye innovasjoner. Foto: Live Oftedal, NTNU