PP

Illustrasjon av en mann og en kvinne som snakker.

Øystein Ødegaard (t.v.) laget denne illustrasjonen med Kristin P. Ytterstad for å vise hva robotikk handler om.