Brannspredning langs tak av massivtre og gips på veggen